facebook

Rekrutacja Sieradz


Z dniem 03.01.2022r. rozpoczynamy nabór przedszkolaków na rok 2022/23

Uprzejmie informujemy, iż dnia 03.01.2022 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola dla dzieci od 2,5 do 6 lat na nowy rok szkolny 2022/2023 i prowadzona będzie systematycznie do wyczerpania wolnych miejsc. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres rekrutacja.bohaterow@gmail.com lub rekrutacja.lokietka@gmail.com oraz uiszczenie opłaty wpisowej na nowy rok szkolny w wysokości 400 zł .

Przypominamy, iż rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola Fun & Play są również zobligowani do złożenia karty zgłoszeniowej oraz opłaty wpisowej na nowy rok szkolny.

Opłata miesięczna na rok szkolny 2022/2023 obejmuje:

 • - czesne w wysokości 650 zł
 • - opłatę za wyżywienie 14 zł/dzień.

 • W ramach czesnego oferujemy Państwu:

  • - codzienną naukę języka angielskiego poprzez stały kontakt z nauczyciel języka angielskiego przez 8h dziennie a zajęcia prowadzone są w małych 15 osobowych grupach
  • - codzienne zajęcia literkowo-cyferkowo przygotowujące do nauki czytania, pisania, przeprowadzania działań matematycznych w małych 15 osobowych grupach
  • - zajęcia propound/zumba kids 1/tydzień
  • - karate 1 /co 2 tygodnie
  • - język japoński 1 /tydzień
  • - dogoterapia 1/co 2 tygodnie
  • - przedszkoliada – zajęcia sportowe 1/tydzień
  • - junior masterchef 1/tydzień
  • - zajęcia logopedyczne 1 /tydzień
  • - konstruowanie gier i zabaw 1 / tydzień
  • - szachy/ kodowanie i programowanie 1 / tydzień
  • - karty grabowskiego 1/ tydzień
  • - zajęcia rytmiczne każdego dnia
  • - zajęcia plastyczne każdego dnia
  • - zajęcia rozwijąjące kreatywność,twórczość, logiczne myślenie , wnioskowanie, wiedzę o świecie w oparciu o program monetssoriański
  • - innowacyjne projekty kilka w miesiącu
  • - gimnastyka 1/ tydzień
  • - terapia ręki 1 / tydzień
  • - trening umiejętności społecznych 1/ tydzień
  • - konsultacje z psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej, pedagogiem w razie potrzeb
  • - min. 4 wycieczki w trakcie roku szkolnego ( np. zoo, wioska indiańska itp )
  • - cykliczne przedstawienia teatralne,pokazy przyrodnicze, astronomiczne,
  • - prezenty dla dzieci z okazji uroczystości przedszkolnych

  Do Państwa dyspozycji w grupie dzieci znajduje się 4 nauczycieli.

  • - 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • - nauczyciel języka angielskiego
  • - pedagog specjalny

  Dbając o wszechstronny rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Przedszkole Fun & Play zatrudnia wielu specjalistów i terapeutów, którzy wspólnie z nauczycielami, stawiającymi na indywidualne podejście do każdego dziecka, na jego dobro , odnoszenie sukcesów i niwelowanie występujących nieprawidłowości w rozwoju dbają o właściwą terapię i rozwój dziecka. We współpracy z logopedą,neurologopedą, psychologiem , terapeutą integracji sensorycznej, trenerem TZA, terapeutą ręki, terapeutą behawioralnym, terapeutami dogoterapii, terapeutą Johansena, pedagogiem, oligofrenopedagogami, surdopedagogiem oraz innymi specjalistami korygują deficyty rozwojowe dzieci dbając równocześnie o ich wszechstronny rozwój.
  Gdy zachodzi potrzeba modelowania zachowowań dziecka włączany jest do pracy nauczyciel cień.

  Na początku nawiązywania interakcji społecznych warto zapewnić dziecku pomoc dwóch osób dorosłych, zwłaszcza, że ich role bardzo się różnią. Zadaniem nauczyciela cienia jest niedopuszczalne do popełnienia przez dziecko błędów oraz podpowiadanie dziecku właściwego zachowania, jeśli błąd już się zdarzy.


  Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objętę jest indywidualną terapią w zakresie :

  • - terapia logopedyczna lub neurologopedyczna
  • - terapia SI
  • - terapia dogoterapii
  • - terapia ręki
  • - zajęcia psychologiczna
  • - zajęcia pedagogiczna
  • - trening słuchowy Johansena

  Dziecko uczestniczy dodatkowo zajęciach grupowych (4-5 osobowych):

  • - treningu umiejętności społecznych
  • - treningu zastępowania agresji


  Wychowankowie przedszkola posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnieni z opłat stałych za pobyt w placówce. Czesne za przedszkole wynosi 0 zł.


  Przedszkole pracuje od 6:30 do godziny 18:00.

  Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefon 609 772 204, 515 564 715


  Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres e-mail rekrutacja.bohaterow@gmail.com lub rekrutacja.lokietka@gmail.com  W dniach 4.01-15.01.2022 prowadzona będzie rekrutacja wewnętrzna uprawniająca do pierwszeństwa przyjęcia dla dzieci uczęszczających już do przedszkola Fun & Play . W powyższym terminie przyjmowane będą również karty zgłoszeniowe dzieci nie uczęszczających do Przedszkola Fun & Play .
  Karta zgłoszeniowa

© 2022

Fun & Play Sieradz