facebook

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego są dla nas priorytetem.50 % możliwości intelektualnych dzieci kształtuje się do 6 roku życia. W tym okresie dzieci są w stanie przyswoić ogromną ilość informacji. Rozpoczęcie nauki drugiego języka w tym okresie bardzo korzystnie wpływa na ogólny rozwój potencjału intelektualnego dziecka. Pomimo, iż proces przyswajania języka jest niezwykle złożony dziecko bez większego wysiłku, stresu oraz negatywnych emocji potrafi opanować obcy język. Dowodem na to są liczne badania wskazujące , iż dzieci uczące się języków obcych aktywizują obie półkule –prawą i lewą co przyczynia się do utworzenia połączeń neuronowych, dzięki którym mózg pracuje lepiej , szybciej i wydajniej. Po przekroczeniu 8 roku życia zanika jednak przewaga dwóch półkul wraz z ustaleniem się przewagi jednej z półkul mózgowych w procesie mowy. Utworzenie nowych połączeń neuronowych staje się już niemożliwe. Ponadto dzieci w początkowych latach swojego życia wykorzystują do przyswajania i obróbki języka jedną cześć przedniej partii mózgu jako pamięci tzw. Przestrzeni Broka. Dorośli natomiast muszą uczyć tworzyć najpierw pamięć dodatkową , przez co uczą się wolniej.
Do 7 roku zycia ucho ludzkie wychwytuje więcej częstotliwości fal i dlatego dziecko jest w stanie opanować najdrobniejsze niuanse wymowy języka angielskiego. W okresie przedszkolnym organa mowy są giętkie i pozwalają na idealną imitację dźwięków. Duża swoboda i łatwość intonacyjno -artykulacyjna pozwala prawidłowo opanować wymowę w języku angielskim.
Badania psycholingwistyczne pokazują, iż obcy język wpływa stymulująco na dziecięce zdolności rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia oraz zwiększa łatwość tworzenia pojęć poprzez co łatwiej rozwiązywać problemy. Limit czasowy oraz jego rozłożenie ma bezpośredni wpływ na efektywność nauczania. Zajęcia odbywające się w trybie codziennym umożliwiają działanie mechanizmów mentalnych, tworząć system języka angielskiego w oparciu o intuicyjne tworzenie hipotez i ich weryfikacje , tak jak to ma miejsce w naturalnym środowisku obcojęzycznym. Również dzięki zastosowaniu języka angielskiego jako języka komunikacji i instrukcji w przedszkolu wytwarzamy motywację w dziecku do stosowania języka angielskiego w sposób swobodny, pełen radości i dający mnóstwo satysfakcji. Osiągnięcie na tym etapie sukcesu daje podstawę do dalszej nauki i do nauki innych języków. Podsumowując pragniemy zwrócić Państwa uwagę na ogromne znaczenie nauki języka angielskiego jako języka komunikacji w przedszkolu. To dzięki językowi obcemu są aktywowane nowe obszary mózgu , które wpływają na inteligencję dziecka w przyszłości nie tylko w zakresie językowym ale również zdobywania wiedzy matematycznej czy encyklopedycznej .Po przekroczeniu 8 roku życia tworzenie nowych połączeń neuronowych jest już niemożliwe zatem nie możemy już pogłębiać możliwości intelektualnych dziecka.


© 2013

Fun & Play Sieradz