facebook

Konkursy

Realizacja zadania „ W kręgu ekologów – edukacja ekologiczna w Niepublicznym Przedszkolu Fun & Play w Sieradzu”.

Uprzejmie informujemy , iż w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu Fun & Play realizujemy zadanie „ W kręgu ekologów – edukacja ekologiczna w Niepublicznym Przedszkolu Fun & Play w Sieradzu” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Całkowita wartość zadania : 9 636,29 zł.
Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW: 8 588,00 zł.

Program edukacji ekologicznej w przedszkolu Fun & Play skierowany jest do dzieci w wieku 2,5 l. , 3 l. , 4 l. , 5 l. i 6 l. Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku realizacji zadania ­58. Ideą zadania w Kręgu ekologów jest przybliżenie dzieciom już na najmłodszym etapie edukacji świata przyrody, roślin i zwierząt. Dzieci będą mogły poznać zależności między nimi , a człowiekiem oraz zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu i zbytniej ingerencji ludzi w neutralny świat przyrody.
W ramach programu zaplanowano:
1.Założenie i działalność przedszkolnego „Kręgu Ekologów”
2.Udział w spotkaniu z leśnikiem, strażakiem, pracownikiem Stowarzyszenia „Dolina Warty”.
3.Wycieczki, i spacery ekologiczne
­ Punkt Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Pyszkowie
­ Palmiarnia w Łodzi
­ Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi
­ Park Jurajsko­ Botaniczny Dinopark w Kołacinku
­ Spacer po Dolinie Warty
4.Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
5.Zoorganizowanie zajęć dydaktyczno­ ekologiczno­przyrodnicznych pt. „Zielone lekcje”
6.Zoorganizowanie warsztatów tworzenia eko­zabawek
7.Włączenie dzieci w zbiórkę surowców wtórnych ( zbieranie puszek, nakrętek i makulatury).
8.Zoorganizowanie konkursu o tematyce ekologicznej pt. Najciekawszy strój ekologiczny.
9. Zakup pomocy dydaktycznych : klocki, makatki, pacynki, laboratorium, rzutnik.

WFOŚiGW w łodzi - www.zainwestujwekologie.pl
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

© 2015

Fun & Play Sieradz