facebook

Kraina Solanki

Dzieci uwielbiają zajęcia plastyczne z masą solną z której robią zabawki ,wypieki do niby kuchni przedszkolnej . W procesie tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć, które nie tylko wynikają z samego działania, lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć. W przedszkolu twórczość plastyczna pełni szczególną rolę. To za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej i percepcji otaczającego świata dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze. Kraina solanki to nie tylko lepienie ,wyklejanie ,rysowanie czy malowanie ale również wiele innych twórczych zajęć dla dzieci. Rysunek dziecka jest częścią jego duszy. Analizując go prawidłowo, możemy dotrzeć do najdalszych jej zakamarków i jeżeli istnieje taka potrzeba. pomóc dziecku pokonać trudności. Ekspresja plastyczna stanowi również doskonałą formę uwrażliwienia dzieci, zwrócenia uwagi na istnienie i znaczenie uczuć w ich życiu. Przelanie na papier tego, co nieuchwytne, niewidzialne, ale odczuwalne, a więc stworzenie konkretu, jest nie tylko dowodem na to, że to „coś” istnieje, ale również pomaga w jej zrozumieniu. Sztuka dziecka nie tyle naśladuje naturę, ile jest odzwierciedleniem jego przeżyć. Dziecko kształtuje rzeczywistość na wzór idei, którą sobie stworzyło. Nie model, lecz wyobraźnia, fantazja i przeżycia kierują rysującym dzieckiem, a prace są ilustracjami jego wiedzy, a nie prawdziwej wizji rzeczywistości. Dziecko rysuje to, co wie, nie zaś to, co widzi – twierdzi Stefan Szuman. Dziecko myśli sercem, a więc jego wiedza jest zabarwiona emocjonalnie. Właśnie tak przeobrażoną w umyśle rzeczywistość przelewa na papier. Stąd bierze się na kartce bogactwo kolorów lub ich ubóstwo, różnicowanie wielkości przedmiotów lub rysowanie ich jednakowo dużych, wyraźne i bogate ubarwienie jednej postaci lub jej całkowite pominięcie. Nie wynik końcowy „dzieła” jest jednak najważniejszy. W przedszkolu sam akt tworzenia, zabawa kolorami, reakcja dziecka na widok zlewania się kolorów, zaspokojenie ciekawości, łączenie barw kontrastowych są najważniejszymi elementami ekspresji plastycznej. Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym może rozwijać się tylko w ścisłym powiązaniu z rozwojem jego spostrzeżeń, wyobraźni, pojęć i zainteresowań. Dzieciom należy dostarczyć dużej ilości wrażeń i doznań. Niesłychanie silnie oddziałuje na nie muzyka. Aby jednak praca dziecka mogła być w pełni twórcza, potrzebny jest odpowiednio wyposażony warsztat pracy. Dzieci muszą mieć wokół siebie wszystko to, co może je pobudzić do twórczego działania. Znaleźć się tu muszą np. papiery o różnej fakturze, wielkości, kształcie i kolorze, kleje, farby, kredki, a także „skarby” nagromadzone przez dzieci. Przygotowanie, przemyślana starannie organizacja zajęć plastycznych mają zasadniczy wpływ na atmosferę tych zajęć i pracę twórczą dzieci.


© 2013

Fun & Play Sieradz