facebook

Literkowo i cyferkowo

Podczas zabawy dzieci zostają wprowadzone w „świat liter i cyfr”. Na zajęciach dzieci m. in. poznają wygląd (prawidłowy wzorzec graficzny) liter alfabetu; słuchają wierszyków i piosenek o literkach/cyferkach; patrzą na „bity obrazkowe” i „bity wyrazowe”; bawią się literkami i cyferkami wykonanymi z różnych materiałów (np. z plastiku); dotykają wzorca literki/cyferki pokrytego materiałem o różnej fakturze itd. W efekcie takiego polisensorycznego (wielozmysłowego) poznawania „świata liter i cyfr” w pamięci dzieci zostaje pewien „ślad”, co ułatwi dzieciom w późniejszym okresie naukę rozpoznawania i odtwarzania liter/cyfr, a następnie naukę czytania i pisania i liczenia.


© 2013

Fun & Play Sieradz