facebook

Mrowisko Słuchowisko

To zajęcia wyciszające relaksacyjne ,które najczęściej odbywają się po obiedzie . Mróweczki gromadzą się w mrowisku a pani czyta bajki ,bajeczki ,baśnie rymowanki i wierszyki . Dziecko w ten sposób poznaje świat, zdobywa nowe wyobrażenia i pojęcia ,kształci wyobraźnię . Ćwiczenia słownikowe musza być ściśle powiązane ze wszystkimi dziedzinami lecz w przypadku dzieci przedszkolnych nauka musi odbywać się w formie uczestnictwa w słuchaniu ,zabawach , grach , rymowankach i wierszykach . Cała ich wartość będzie polega na tym, jak je zużytkujemy w praktyce językowej, jak nauczymy dziecko myśleć i wypowiadać swoje myśli zgodnie z prawidłami językowymi. Rozwijamy więc za pośrednictwem ćwiczeń słownikowych język jako „instrument nadający” i język jako „instrument odbierający”. Dziecko W MROWISKU SŁUCHOWISKU powinno posiąść sprawność w posługiwaniu się podstawową formą- językiem mówionym. Osiągnięcie przez dziecko sprawności poprawnego władania językiem mówionym wymaga zdobywania określonego zasobu słownictwa w czasie tworzenia struktur syntaktycznych. Ćwiczenia słownikowe mają służyć pogłębianiu procesu poznawania rzeczywistości, pełniejszego powiązania nazw z przedmiotami, zjawiskami i czynnościami. Mają także służyć do powiększania zasobu używanych słów . Wszelkiego rodzaju ćwiczenia językowe powinny być połączone z działaniem, w którym mówienie jest naturalną potrzebą komunikowania się.


© 2013

Fun & Play Sieradz