facebook

Rekrutacja Zduńska Wola


Z dniem 02.01.2023r. rozpoczynamy nabór do Przedszkola Fun & Play na rok 2023/24

Uprzejmie informujemy, iż dnia 02.01.2023 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola dla dzieci od 2,5 do 6 lat na nowy rok szkolny 2023/2024 i prowadzona będzie systematycznie do wyczerpania wolnych miejsc. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres e-mail rekrutacja.moniuszki@gmail.com oraz uiszczenie opłaty wpisowej na nowy rok szkolny w wysokości 500 zł.

Przypominamy, iż rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola Fun & Play są również zobligowani do złożenia karty zgłoszeniowej oraz opłaty wpisowej na nowy rok szkolny.

Opłata miesięczna na rok szkolny 2023/2024 obejmuje:

 • - czesne w wysokości 700 zł
 • - opłatę za wyżywienie 16 zł/dzień

 • W ramach czesnego oferujemy Państwu:

  • - codzienną naukę języka angielskiego poprzez stały kontakt z nauczyciel języka angielskiego przez 8h dziennie a zajęcia prowadzone są w małych 15 osobowych grupach
  • - codzienne zajęcia literkowo-cyferkowo przygotowujące do nauki czytania, pisania, przeprowadzania działań matematycznych w małych 15 osobowych grupach
  • - zajęcia propound/zumba kids 1/tydzień
  • - karate 1 /co 2 tygodnie
  • - język włoski 1 /tydzień
  • - dogoterapia 1/co 2 tygodnie
  • - drużyna Kangura – zajęcia sportowe 1/tydzień
  • - junior masterchef 1/tydzień
  • - zajęcia logopedyczne 1 /tydzień
  • - konstruowanie gier i zabaw 1 / tydzień
  • - szachy/ kodowanie i programowanie 1 / tydzień
  • - karty grabowskiego 1/ tydzień
  • - zajęcia rytmiczne każdego dnia
  • - zajęcia plastyczne każdego dnia
  • - zajęcia rozwijąjące kreatywność,twórczość, logiczne myślenie, wnioskowanie, wiedzę o świecie w oparciu o program monetssoriański
  • - innowacyjne projekty kilka w miesiącu
  • - gimnastyka 1/ tydzień
  • - terapia ręki 1 / tydzień
  • - trening umiejętności społecznych 1/ tydzień
  • - konsultacje z psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej, pedagogiem w razie potrzeb
  • - min. 4 wycieczki w trakcie roku szkolnego (np. zoo, wioska indiańska itp.)
  • - cykliczne przedstawienia teatralne,pokazy przyrodnicze, astronomiczne,
  • - prezenty dla dzieci z okazji uroczystości przedszkolnych

  Do Państwa dyspozycji w grupie dzieci znajduje się 3 lub 4 nauczycieli.

  • - 1 lub 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • - nauczyciel języka angielskiego
  • - pedagog specjalny

  Dbając o wszechstronny rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Przedszkole Fun & Play zatrudnia wielu specjalistów i terapeutów, którzy wspólnie z nauczycielami, stawiającymi na indywidualne podejście do każdego dziecka, na jego dobro, odnoszenie sukcesów i niwelowanie występujących nieprawidłowości w rozwoju dbają o właściwą terapię i rozwój dziecka. We współpracy z logopedą, neurologopedą, psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej, trenerem TZA, terapeutą ręki, terapeutą behawioralnym, terapeutami dogoterapii, terapeutą Johansena, pedagogiem, oligofrenopedagogami, surdopedagogiem oraz innymi specjalistami korygują deficyty rozwojowe dzieci dbając równocześnie o ich wszechstronny rozwój.


  Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objętę jest indywidualną terapią w zakresie:

  • - terapia logopedyczna lub neurologopedyczna
  • - terapia SI
  • - terapia dogoterapii
  • - terapia ręki
  • - zajęcia psychologiczna
  • - zajęcia pedagogiczna
  • - trening słuchowy Johansena
  • - rehabilitacja

  Dziecko uczestniczy dodatkowo zajęciach grupowych (4-5 osobowych):

  • - treningu umiejętności społecznych
  • - treningu zastępowania agresji


  Wychowankowie przedszkola posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnieni z opłat stałych za pobyt w placówce. Czesne za przedszkole wynosi 0 zł.


  Przedszkole pracuje od 6:30 do godziny 18:00.

  Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefon 609 772 204, 515 564 715


  Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres e-mail rekrutacja.moniuszki@gmail.com


  W dniach 2.01-06.01.2023 prowadzona będzie rekrutacja wewnętrzna uprawniająca do pierwszeństwa przyjęcia dla dzieci uczęszczających już do przedszkola Fun & Play oraz ich rodzeństwa. W powyższym terminie przyjmowane będą również karty zgłoszeniowe na powyższy adres email, dzieci nie uczęszczających do Przedszkola Fun & Play.
  Karta zgłoszeniowa

© 2023

Fun & Play Sieradz