facebook

Nasza siedziba!



Sieradz, 98-200
ul. Władysława Łokietka 4
Telefon: 515 564 715
E-mail: funandplaysieradz@gmail.com

Rekrutacja


Z dniem 02.01.2020r. rozpoczynamy nabór przedszkolaków na rok 2020/21

Uprzejmie informujemy, iż dnia 02.01.2020 r. rozpoczyna się rekrutacja dla dzieci od 2,5 do 6 lat na nowy rok szkolny 2020/2021 r. i prowadzona będzie systematycznie do wyczerpania wolnych miejsc. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz uiszczenie opłaty wpisowej na nowy rok szkolny w wysokości 400 zł.

Przypominamy, iż rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola Fun & Play są również zobligowani do złożenia karty zgłoszeniowej oraz opłaty wpisowej na nowy rok szkolny. Opłata miesięczna na rok szkolny 2020/2021 obejmuje:

 • - czesne w wysokości 600 zł
 • - opłatę za wyżywienie 10 zł/dzień.

 • W Przedszkolu Fun & Play staramy się w sposób zorganizowany i usystematyzowany wspierać naturalny proces nauczania języka obcego. Dzieci we wszystkich grupach wiekowych mają codzienny kontakt z językiem, można więc śmiało powiedzieć, iż funkcjonujemy tak jak przedszkole polsko-angielskie. 

  Dla wielu rodziców, którzy decydują się posłać swoje pociechy do przedszkola, ważne jest, aby było to przedszkole z angielskim. Co ważne Przedszkole Fun & Play nie oferuje zajęć 2, 3 razy w tygodniu po kilkanaście minut. Codzienne zanurzenie w języku obcym pozwala uzyskać zdumiewające efekty!

  Nasi nauczyciele, absolwenci filologii angielskiej starają się na co dzień udowadniać, iż język angielski dla dzieci wcale nie musi być językiem obcym. Staramy się, tak jak przedszkole anglojęzyczne rozwijać kompetencje komunikacyjne, w związku z tym opracowaliśmy program, który ułatwia nam wspomaganie rozwoju tych umiejętności. Zajęcia prowadzone są w oparciu o kursy językowe czołowych brytyjskich wydawnictw tj. Macmillan, Oxford University Press, Pearson, Express Publishing, Cambridge University Press i oraz autorskie programy.

  Lektorzy języka angielskiego codziennie zapraszają dzieci na wspaniałą podróż po świecie języka angielskiego. Podczas zajęć dzieci bawią się, śpiewają, słuchają ciekawych historyjek, grają, tańczą oraz pracują na specjalnie przygotowanych pomocach dydaktycznych. Wiele z pomocy to własnoręcznie wykonane, niepowtarzalne gry,obrazki,przestrzenne konstrukcje, szyte pudełka, maty. Nauczyciele angliści, pracujący równolegle z wychowawcami grupy są do dyspozycji dzieci przez cały dzień.

  Nasze motto pracy z dziećmi: „Involve me and I will learn”, czyli „Zaangażuj mnie, a nauczę się” idealnie odzwierciedla nasze cele- poprzez zaangażowanie dzieci na zajęciach różnymi metodami i pomocami, uzyskujemy radość i chęć poznawania przez nich nowych treści językowych, co prowadzi do lepszego zapamiętywania materiału i satysfakcji z odkrywania „angielskiego świata”.

  Przedszkole Fun & Play z angielskim wyposaża dzieci w ogromny zasób słów z języka angielskiego, dzięki temu nasze dzieci znakomicie radzą sobie w szkołach na zajęciach z języka obcego. Dzieci w klasach pierwszych fantastycznie dają sobie radę z materiałem dla klas 3 szkoły podstawowej.


  W ramach czesnego oferujemy Państwu:

  • codzienną naukę języka angielskiego poprzez stały kontakt z nauczyciel języka angielskiego w małych 15 osobowych grupach
  • codzienna nauka literek , cyferek, czytania globalnego, czytania symultaniczno -sekwencyjnego, działania z zakresu matematyki w małych 15 osobowych grupach
  • zajęcia taneczne 1/tydzeń
  • capoeira 1 /tydzień
  • język francuski 1 /tydzień
  • dogoterapia 1/tydzień
  • przedszkoliada – zajęcia sportowe 1/tydzień
  • kuchcikowo 1/tydzień
  • zajęcia logopedyczne 1 /tydzień
  • koncert muzyczno-taneczny 1/miesiąc
  • mały konstruktor 1/miesiąc
  • min. 4 wycieczki w trakcie roku szkolnego ( np. Zoo, wioska indiańska, teatr, semafor-muzeum animacji)
  • prezenty z okazji uroczystości przedszkolnych

  Do Państwa dyspozycji w grupie dzieci znajduje się 4 nauczycieli.

  • 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • nauczyciel języka angielskiego
  • pedagog specjalny

  Dbając o wszechstronny rozwój dzieci zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Przedszkole Fun & Play zatrudnia wielu specjalistów i terapeutów, którzy wspólnie z nauczycielami, stawiającymi na indywidualne podejście do każdego dziecka, na jego dobro , odnoszenie sukcesów i niwelowanie występujących nieprawidłowości w rozwoju dbają o właściwą terapię i rozwój dziecka. We współpracy z logopedą,neurologopedą psychologiem , specjalistą Integracji Sensorycznej, terapeutami dogoterapii, terapeutą Johansena, pedagogiem, oligofrenopedagogami oraz innymi specjalistami korygują deficyty rozwojowe dzieci dbając równocześnie o ich wszechstronny rozwój.
  Gdy zachodzi potrzeba modelowania zachowowań dziecka włączany jest do pracy nauczyciel cień. Na początku nawiązywania interakcji społecznych warto zapewnić dziecku pomoc dwóch osób dorosłych, zwłaszcza, że ich role bardzo się różnią. Zadaniem nauczyciela cienia jest niedopuszczalne do popełnienia przez dziecko błędów oraz podpowiadanie dziecku właściwego zachowania, jeśli błąd już się zdarzy.


  Dzieciątko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objętę jest terapią indywidualną:

  • - terapia logopedyczna lub neurologopedyczna
  • - terapia SI
  • - terapia dogoterapii
  • - terapia ręki
  • - zajęcia z psychologiem
  • - zajęcia z pedagogiem specjalnym
  • - trening słuchowy Johansena

  Dziecko uczestniczy dodatkowo zajęciach grupowych ( 4-5 osobowych):

  • - z elemantami TUSu
  • - polisensorycznych
  • - treningu zastępowania agresji


  Nauczyciel wspomagający pracuje z dzieckiem:

  • - elementami metody behawioralnej
  • - elementami metody krakowskiej
  • - metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • - metodą modelowania zachowań
  • - metodą Dobrego Startu
  • - programem Knillów
  • - techniką Sliding-in
  • - alternatywnymi formami komunikacji


  Wychowankowie przedszkola posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnieni z opłat stałych za pobyt w placówce. Czesne za przedszkole wynosi 0 zł.


  Przedszkole pracuje od 6:30 do godziny 18:00.


  Przedszkole w trakcie roku nie pobiera innych dodatkowych opłat.
  Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefon 515564715, 609772204


  Karty zgłoszeniowe należy zostawić w biurze przedszkola lub u wychowawców na sali. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.




  Formularz pdf (do wydrukowania i dostarczenia do przedszkola)

© 2013

Fun & Play Sieradz