facebook

Zajęcia taneczne

Taniec oraz zabawy ruchowe przy muzyce rozwijają u dzieci wrażliwość estetyczną oraz zwiększają poczucie własnej wartości oraz odpowiedzialność. Poprzez taniec u dzieci rozwijają się ich indywidualne zdolności taneczne oraz muzyczne, a ponadto tego rodzaju spotkania zmuszają dziecko do koncentracji, uwagi, a także do podejmowania szybkiej orientacji oraz decyzji. Taniec wyrabia również u dzieci pozytywne cechy charakteru. Reasumując taniec jest jednym ze sposobów przeżywania, przekazywania emocji formą fizycznego oraz duchowego odreagowania, a co najważniejsze dla dzieci w wieku przedszkolnym do zabawy.


© 2013

Fun & Play Sieradz